Odhad Nemovitostí

Potřebujete odhad či ocenění nemovitosti (pozemku, domu, bytu nebo jiného objektu), kterou nakupujete či prodáváte?

 

Odhad tržní ceny nemovitosti, ocenění nemovitostí pro účely daně z převodu nemovitostí anebo znalecký posudek Vám zajistí fundovaný znalec či odhadce nemovitostí přímo na tomto portálu odhadců .

Znalecký posudek

Odhad nemovitosti pro úřady, banky, soudy, stanovení daně z převodu nemovitosti, vklady majetku, exekuce, stanovení obvyklého nájemného, znalecký posudek, tržní i administrativní ocenění nemovitostí.

Co obsahuje nález znalce?

Shrnutí těch nejdůležitějších bodů ve znaleckém nálezu k ocenění nemovitosti.

Znalecký úkol – předmět znaleckého posudku, tedy čeho se týká a co je cílem ocenění (obvykle nalezení ceny obvyklé po místním šetření)
Informace o nemovitosti – údaje získané z katastru nemovitostí a místního šetření (název nemovitosti, kraj, okres, obec, katastrální území, počet obyvatel).
Prohlídka a zaměření nemovitosti
Podklady pro vypracování posudku – přehled materiálů: výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapy, výkresová dokumentace
Vlastnické a evidenční údaje – zdrojem je výpis z KN a listu vlastnictví (LV)
Celkový popis nemovitosti – komplexní slovní popis předmětu ocenění

Podle charakteru znaleckého nálezu též
Posudek k nalezení ceny administrativní (popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění, zatřídění, zastavěné plochy a výšky podlaží, oběstavěný prostor, popis a hodnocení konstrukcí a vybavení, výpočet koeficientů pro ocenění, včetně opotřebení)
Dále též ocenění dle metody výnosové, nákladové či porovnávací.

Srovnání jednotlivých metod oceňování naleznete zde.

Vložit příspěvek

*e-mail se nikde v katalogu nezobrazuje

Aktuality

Metody oceňování nemovitostí

Přehled metod k oceňování nemovitostí a nalezení ceny obvyklé: administrativní ocenění, metoda nákladová, výnosová a porovnávací. Více ...

Co obsahuje nález znalce?

Shrnutí těch nejdůležitějších bodů ve znaleckém nálezu k ocenění nemovitosti. Více ...

Realitní makléři

Potřebujete kompletní servis při zajištění bydlení, nákupu a prodeji nemovitostí?

Zvolte Realitní Kanceláře Praha

Doména na prodejKontaktujte nás ohledně prodeje!

Exkluzivní a navštěvovaná doména na míru pro Vaše podnikání.